A NAVIGA NS-NSS szekcióvezetőjének információs oldala
NAVIGA NS-NSS Section Information

New NS-NSS Section Leiter


The NAVIGA Committee have choose its new NS Section Leader at the NS-NSS World Championship 2019 - Bánk.
The new NS Section Leader is János Kornis from Hungary, who is also working as an International Judge, and he is an acknowledged modeller as well.
With his inspiration, the section got a new opportunity to grow and develop to a new era.


Új NS-NSS Szekcióvezető


A NAVIGA NS-NSS 2019-es Villágbajnokságán, Bánkon,  új vezetőt választott a szakág.

Az új NAVIGA vezető Kornis János (HU),  nemzetközi bíró, elismert élethű hajómodellező lett.
Személyével új lehetőséget kapott az NS-NSS szekció a továbbfejlődésre.

NS-NSS section News

Information, proposals:

Dear All,
In this part I summarize the proposals what were supported by the majority of the F2-S, and F6 workshop in Bánk 21-22.07.2019.
It is important to note that the Technical Committee (TC) will develop the suggestions for the modification of the Rulebook.  The final decision will be made by the Naviga Presidium. The member list of the TC will be available on the NAVIGA web page. 

I think proposals developed by national federations or workshops of experts (judges and competitors) are well-developed, important suggestions for the TC and also the Presidium.
 
Janos Kornis
Section Leader NSNS-NSS Szekció hírei

Imformációk, javaslatok:

Kedves Modellezők!
Az alábbiakban összefoglalom azokat a javaslatokat, amelyeket a jelenlévők nagy többsége támogatott a Naviga F2-S, és F6 munkacsoportjában, amelyet Bánkon tartottunk 2019. július 21-22-én.
Fontos megjegyezni, hogy a Szabálykönyv módosítására a Technikai Bizottság (TB) fog javaslatot tenni. A végső döntést a NAVIGA Elnöksége fogja meghozni. A TB tagjainak névsorát a NAVIGA honlapján fogjuk közzétenni.
Úgy gondolom, hogy a nemzeti szövetségek és a munkacsoportokban dolgozó szakértők (bírák és versenyzők) által kidolgozott javaslatok jól kidolgozottak, fontos javaslatok a TB és végső soron az Elnökség számára is.

Kornis János
NS szekció vezető